ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ศอ.บต.  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน  
หัวหน้าทีมช่างคอมพิวเตอร์ 083-6569941, 089-0087240
หัวหน้าทีมช่างกองอาคาร 084-7054617
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
25 ระบบการทำงาน มีเสียงรบกวน 12/07/2024 ศป.ดส. ชั้น 1 นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
22 มีน้ำหยดจากแอร์ 11/07/2024 กลุ่มงานคลัง นายอากิ๊ฟ จู Tel. 098-3050029 รอซ่อม
21 เครื่องไม่สามารถเปิดได้ ติดๆ ดับๆ 11/07/2024 อาคารศูนย์ราชการฯ กปพ. นายอิรพัน เด็ง Tel. 073-274444 รอซ่อม
20 window license will expire soon!! ต้องลงโปรแกรมใหม่ไหม..? 11/07/2024 กบย.กบง นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม
19 คอมเปิดไม่ติด 11/07/2024 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
18 จอเปิดไม่ติด 11/07/2024 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
17 เครื่องโดนไวรัส 10/07/2024 สลธ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม
16 ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ 10/07/2024 กสม. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
10 โปรแกรม Micro softword ใช้งานไม่ได้ 08/07/2024 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
6 วินโดว์อัปเดต 04/07/2024 หน้าห้องรองฯ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม
5 เบรคเกอร์ชำรุด 04/07/2024 กบย. ส่วนงานการต่างประเทศ นายสุพัฒน์ ขุนแดง Tel. 080-4481443 รอซ่อม
3 ไม่สามรถเปิดเครื่องได้ ค้าง จอฟ้า 03/07/2024 กปค ชั้น 5 นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
1 ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ 02/07/2024 สลธ.อก. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม