ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
7 เดินสายอินเตอร์เน็ต 16/03/2023 ส่วนงานภาคประชาสังคม นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 เดินสายอินเตอร์เน็ต 16/03/2023 ส่วนงานภาคประชาสังคม นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 16/03/2023 กปค. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 Microsoft office word มีอาการเวลาเปิดโปรแกรมแล้วเด้งปิดอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานได้ 13/03/2023 กสพ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 เน็ตใช้ไม่ได้ 07/03/2023 ประชาสัมพันธ์ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 เน็ตใช้ไม่ได้ 07/03/2023 ประชาสัมพันธ์ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ 28/02/2023 ฝ่ายอาคารและสถานที่ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941