ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม  หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 081-4183062, 089-0087240    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
5 ติดตั้งโปรแกรมแสกนของระบบ e-saraban ไม่ได้ 17/05/2024 กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม
4 ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 16/05/2024 อาคารสถานที่ฯ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
3 ล้างเครื่อง เนื่องจากติดไวรัส 15/05/2024 กบย. อำนวยการ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม
2 word ใช้งานไม่ได้ 09/05/2024 อาคารศูนย์ราชการ นายอิรพัน เด็ง Tel. 073-274444 รอซ่อม
1 อินเตอร์ชั้นห้องประชุมย่อย 2 ใช้งานไม่ได้ 09/05/2024 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 073-274444 รอซ่อม