ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : รุ่น/ยี่ห้อ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
21 พร้อมสำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 27/02/2021 กลุ่มตรวจสอบภายใน นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
20 หน้าจอ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 24/02/2021 กลุ่มตรวจสอบภายใน นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
19 หน้าจอค้าง มีเสียงดังบริเวณ ซีพียู 24/02/2021 กลุ่มตรวจสอบภายใน นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
18 เปิดปิดเคสไม่ติด 24/02/2021 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
17 เพื่อสำหรับติดเครื่องใหม่ 24/02/2021 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (บ้านสื่อ) นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
16 พร้อมติดตั้งเครื่องใหม่ 24/02/2021 กลุ่มงานเยียวยา นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
15 พร้อมสำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 24/02/2021 กลุ่มงานเยียวยา นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
14 พร้อมสำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 23/02/2021 กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
13 พร้อมสำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 23/02/2021 สพจ. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
12 มีเสียงดังบริเวณ ซีพียู 23/02/2021 งานอาคารสถานที่ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
12
 
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม