ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
11 อินเตอร์เน็ตห้อง ผอ.ใช้งานไม่ได้ 02/12/2022 ตรวจสอบภายใน นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
10 ไม่สามารถใช้งานได้ 02/12/2022 กต.กบย. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
9 ปริ้นไม่ออก 01/12/2022 กพร. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
8 จอคอมพิวเตอร์ขึ้นสี ไม่สามารถใช้งานได้ 01/12/2022 กปค ชั้น 5 นายอิรพัน เด็ง Tel. 077-274444 รอซ่อม
7 เครื่องไม่สามารถสแกนเข้าไม่ได้ 29/11/2022 กปค ชั้น 5 นายอิรพัน เด็ง Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนไม่ได้ 29/11/2022 กปค ชั้น 5 นายอิรพัน เด็ง Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่อง จอสีดำ 29/11/2022 กปค ชั้น 5 นายอิรพัน เด็ง Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 ลงวินโดว์ใหม่ 29/11/2022 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 เครื่องเปิดไม่ได้ เปิดหลายรอบแล้ว ไม่ขึ้นหน้าจอ (ด่วน) 29/11/2022 กสพ. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 28/11/2022 ห้องสื่อประชาสัมพันธ์ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 ไม่สามมารถสแกนด์เอกสารเข้าเครื่องได้ 28/11/2022 สลธ. กลุ่มงานวินัยและนิติการ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941