ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
4 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 07/02/2023 กสม นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ 06/02/2023 หน้าห้องรองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 ไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนได้ 06/02/2023 อก.สลธ. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เปิดเครื่องไม่ได้ มุนๆ 06/02/2023 กสพ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941