ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ศอ.บต.  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม  หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 081-4183062, 089-0087240    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
3 วินโดว์อัปเดต 14/06/2024 หน้าห้อง ลธ.ศอ.บต. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
2 วฺินโดว์ช้าผิดปกติ 14/06/2024 กสพ. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 073-274444 รอซ่อม
1 คอมไม่สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องสแกนได้ และดาวโหลด หยุดที่วันที่ 23/5/2567 ซึ่งสแกนไม่รู้กี่เรื่องแล้ว เปิดออกมาไม่มี ต้องการซ่อมและต้องการทราบสาเหตุ ทำใหม่เครื่องใหม่ที่ได้รับมีปัญหามากกว่าเพื่อนค่ะ (น้องที่ทำงานแก้ไขบ่อยมาก) เกรงใจบางครั้งน้องเขาท 07/06/2024 กสพ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 073-274444 รอซ่อม