ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
8 ช่อง port hdmi ใช้งานไม่ได้ 27/01/2022 กปค. ศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
7 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 ใช้งานไม่ได้ 26/01/2022 อาคารศูนย์ราชการ ชั้น2 นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 3 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 26/01/2022 อาคารศูนย์ราชการ ชั้น3 นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 ต้องการติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน 25/01/2022 กลุ่มงานคลัง นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 ไม่สามารถใช้งานได้ 21/01/2022 สผช.(น.พ.สมหมาย บุญเกลี้ยง) นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 เครื่องช้า 18/01/2022 สผช. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 ไม่สามารถใช้งานได้ 18/01/2022 สผช. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เครื่องวินโดว์อัปเดทไม่ผ่าน 18/01/2022 สลธ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941