ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
7 เครื่องโน้ตบุค ผอ.กบย ใช้งานโปรแกรมสำนักงานไม่ได้ 08/08/2022 กบย. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 เครื่องคอมไม่สามารถใช้งานได้ไม่ตอบสนอง 08/08/2022 กลุ่มงานอำนวยการและบริหาร สลธ. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 Adapter ชาร์ตไม่ไฟไม่เข้า มีเสียงร้อง 07/08/2022 ห้องเทคโน นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ GF 05/08/2022 กค. นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 คอบพิวเตอร์ใช้การไม่ได้(ดับ) 05/08/2022 สายด่วนอุ่นใจ 1880 นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 เปิดโปรแกรม Excell ไม่ได้ 04/08/2022 กบย. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 03/08/2022 สำนักผู้ช่วย นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม
หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 083-6569941