ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : รุ่น/ยี่ห้อ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
4 microsolf office ล็อก ใช้งานไม่ได้ 19/01/2021 อาคารพักอาศัย 6 ชั้น นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 ปรับตัวอักษรต่อเชื่อมปริ่นเตอร์ให้มีขนาดปกติ?(ขนาด้ล็กกว่าปกติ)? ปรับเมนูเครื่องมือในMicrosoft.office.เป็นเมนูภาษาไทย แก้ไขการติดตั้งลำโพงในคอมพิวเตอร์? ให้มีเสียง? (ไม่มีเสียง)? 18/01/2021 กบห.? /กบย. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 18/01/2021 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ช้ามาก ใช้งานไม่ได้ 18/01/2021 อาคารศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
 
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม