ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์ไอที/SerialNo.:  
           
  ประเภทรายการ : ยี่ห้อ/รุ่น :    
  Serial No. : หมายเลขพัสดุ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม  หากแจ้งผ่านระบบแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมภายใน 1 วัน ประสานหัวหน้าทีม เบอร์ 081-4183062    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
3 แสกนแล้วไม่บันทึก ในคอมพิวเตอร์ 27/02/2024 กสม. กสค. ชั่น 2 ตึก 5 ชั่น นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 ไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนได้ 22/02/2024 กสพ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
1 เข้าระบบ e saraban เข้าไม่ได้ 19/02/2024 กลุ่มงานวินัยและนิติการ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม