ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : รุ่น/ยี่ห้อ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
11 ไม่สามารถปริ้นออกเครื่อง Ricoh ได้ และ Word ไม่สามารถใช้งานได้ 18/09/2020 กยธ นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
10 ไม่สามารถเปิด Word wfh 17/09/2020 กสม. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
9 เปิดไฟล์ไม่ได้ 17/09/2020 กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
8 ไม่สามารถ สแกนได้ 11/09/2020 กลุ่มงานคลัง นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
7 ไม่สามารถปริ้นไฟล์ Excel 11/09/2020 กลุ่มงานคลัง นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
6 ไม่สามารถปริ้นไฟล์ Excel 11/09/2020 กลุ่มงานคลัง นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
5 ไม่สามารถปริ้นไฟล์ Excel 11/09/2020 กลุ่มงานคลัง นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
4 คอมติดๆดับๆ หลายครั้ง ขึ้นหน้าจอดำ 09/09/2020 หน้าห้องรองนายชนธัญ แสงพุ่ม นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
3 เปิดเครื่องแล้วค้างไม่สามารถบูทเข้าหน้า Desktop ได้ 31/08/2020 กลุ่มงานเยียวยา นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
2 เปิดไม่ติด 13/07/2020 กลุ่มงานเยียวยา นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
12
 
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม