ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
ระบบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม ลำดับคิวการซ่อม: สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขครุภัณฑ์:  
           
  ประเภทรายการ : รุ่น/ยี่ห้อ :    
ชื่อ: สกุล:
  ตำแหน่ง: สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :    
กลุ่ม :    
รายละเอียดการแจ้งซ่อม
  รายละเอียดการซ่อม : สถานที่แจ้งให้ไปซ่อม :    
  ผู้แจ้ง : เบอร์โทรติดกลับ :    
 
ลำดับคิวรายละเอียดการซ่อมวันที่แจ้งซ่อมสถานที่แจ้งซ่อมผู้รับซ่อมสถานะการซ่อม
17 ไม่สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ 25/11/2020 กองอาคารฯ นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
16 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิกได้ 25/11/2020 สลธ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
15 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูทเข้าวินโดวส์ได้ 25/11/2020 สลธ. นายรุสลัน เจ๊ะอารง Tel. 077-274444 รอซ่อม
14 หน้าจอสั่นตลอดเวลา 25/11/2020 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 24/11/2020 อาคาร ศูนย์ราชการ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
12 คอมพิวิเตอร์เปิดแล้วค้าง 24/11/2020 สลธ. นายอูเซ็ง สาเมาะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ปริ้นงานเอกสารไม่ได้ 24/11/2020 กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 23/11/2020 สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
9 INTERNET ไม่สามารถใช้งานได้ 23/11/2020 อาคารศูนย์ราชการฯ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
8 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 17/11/2020 กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมัซลัน เจ๊ะยูโซ๊ะ Tel. 077-274444 รอซ่อม
12
 
  ท่านสามารถติดตามงานแจ้งซ่อมได้ โดยการค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งซ่อม